Foto Album    |   Kaart    |    Kontak Ons   |    Beskikbaarheid Kalender   |    Tariewe    |   Navrae vorm  |  Wat ons gaste sê...  |   Boontoe
Piekseisoen:   Paasnaweek en 1 Desember  tot laaste dag 
van die skoolvakansie in Januarie volgende jaar


R1800 per nag
Mid-seisoen 2021 (Maart en Sept skoolvakansies)

R  850 per nag

Lae seisoen (Jun/Julie skoolvakansies)   R850 per nag, R550 per nag vir
meer as 10 nagte

Buite seisoen 2020 (Res van die jaar en Junie vakansies)   R  500 per nag
Aankomstyd -14:00       •      Vertrektyd -  10:00
  Foto Album    |   Kaart    |    Kontak Ons   |    Beskikbaarheid Kalender   |    Tariewe    |   Navrae vorm  |  Wat ons gaste sê...  |   Boontoe
Vul asb hierdie vorm in NADATG u gekyk het of die datums wat u soek steeds beskikbaar is op ons beskikbaarheidskalender.
Naam & Van:
Tuisdorp:
Tel/Selnr:
Epos adres:
Waar het u van ons gehoor? 
Datum formaat: dd/mm/jjjj
dd = dag    mm = maand     jjjj =jaar 
Voorbeeld: 05/08/2018
Datum van aankoms:
Datum van vertrek:
Aantal nagte:
Volwassenes:
Kinders O/18:
Tarrief / nag:  
(sienTariewe)
R
/ nag
Ander opmerkings:
BESPREKINGS PROSEDURE:
Bank Details vir EFT oorbetalings: Rekeninghouer: Annette Coetzee; Bank: Capitec Bank; Tipe: Spaar rekening: 1439247747; Takkode:470010; Verwysing: Jou naam

Laai asseblief die huurkontrak hierbo af, lees en teken, en stuur asb terug saam met bewys van betaling via email.

Bevestiging van die bespreking sal skriftelik per epos geskied na ontvangs van die 50% deposito.  Die balans is betaalbaar nie later nie as 30 dae voor aankoms gedurende die jaar, en twee mande vir 'n Desember vakansieverblyf. Andersins word die bespreking gekanselleer en die deposito verbeur. Indien die bespreking gemaak word minder as 30 dae van aankoms, is die volle bedrag van die verblyf betaalbaar om sodoende die bespreking te bevestig.

Daar is 'n R500 sleuteldeposito betaalbaar in kontant met aankoms.
 
KANSELLASIE 
 
Daar is 'n 48uur afkoelperiode na die bevestiging van 'n bespreking. Indien die bespreking binne dié tydperk gekanselleer word, sal die deposito terugbetaal word. Indien dit daarna gekanselleer word, word die deposito verbeur.
  Foto Album    |   Kaart    |    Kontak Ons   |    Beskikbaarheid Kalender   |    Tariewe    |   Navrae vorm  |  Wat ons gaste sê...  |   Boontoe
   Gallery    |    Map    |    Contact Us    |    Availability    |    Tarriffs    |    To top
   |    Gallery    |    Map    |    Contact Us    |    Availability    |    Tarriffs    |    To top